UW WERK,
MIJN EXPERTISE.
 

 
Boekhouding

boekhouding

 • Oprichting en begeleiding bij de opstart van uw zaak
 • Vervullen van KBO, BTW, sociale kas en alle andere formaliteiten
 • Verwerking van uw boekhouding (facturen, financiële rekeningen, lonen, etc)
 • Opmaak van BTW aangiftes
 • Opmaak van tussentijdse cijfers met prognose
 • Opmaak van jaarcijfers voor afsluiting
 • Opmaak van fiscale aangiftes (bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting, etc)
 • Budgetteringen en planning van voorafbetalingen
 • Begeleiding bij de overdracht en/of de stopzetting van uw zaak

 
Fiscaal Advies

fiscaal advies

 • Advies omtrent BTW, belastingen, vennootschapsrecht, pensioenen, loonadministratie, sociale wetgeving, statuten, kredieten, verzekeringen, contracten, boekhoudsoftware, successie- en vermogensplanning, etc.
 • Doorvoeren van fiscale optimalisaties
 • Advies en behandeling van fiscale procedures
 • Bijstand bij BTW- en belastingcontroles

 
Freelance

freelance

Hebt u extra of teveel administratief werk waar u tegenop ziet?
Is uw administratieve medewerker tijdelijk onbeschikbaar?
Heeft uw boekhoudkundige werkkracht uw bedrijf verlaten?
Wenst u de loonkosten te verlichten en op zoek te gaan naar een goedkoper en flexibel alternatief?
Of gaat uw boekhouder met pensioen?

Laat mij u de oplossing bieden als freelance boekhouder of als permanent boekhouder zodat uw boekhouding en administratie terug op punt staat / blijft